Dopłaty obszarowe – nowy termin oświadczeń

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych złożonego w roku 2019 można składać do 8 czerwca 2020 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowy termin wynika z uchylenia zawieszenia biegu terminów wynikającego z przepisów ustawy COVID-19.

Oświadczenie można złożyć:

Formularz zmiany do wniosku po złożeniu Oświadczenia, można złożyć do 30 czerwca 2020 roku. Ostateczny termin mija 10 lipca 2020 roku, ale wtedy każdy dzień opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Wzór Oświadczania dostępny jest na stronie ARiMR.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: www.arimr.gov.pl